دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

طراحی تاسیسات مکانیک ساختمان(موتور خانه آب سرد وگرم)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شبیه سازی ریخته گری با پروکست

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرسه سالیدورکس

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراح حرفه ای قالب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ماشین کار ماهر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بوت کمپ تراش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بوت کمپ قالب

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بوت کمپ فرز

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرسه ساخت و تولید

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالج طراحی و ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک کالج

مدت: 610 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان پایپینگ

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان CNC

مدت: 250 ساعت

تعداد جلسات: 63

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی وتحلیل مهندسی

مدت: 310 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان قالبسازی

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 44

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان بازرسی جوش

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی بدنه خودرو

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان CNC چوب و سنگ

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Catia سطح 1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

catia سطح 2

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

catia سطح 3

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و تلرانس GD&T

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

کلید فولاد

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Solidworks مقدماتی

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

SolidWorks پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اپراتوری CNC

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Mastercam

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Powermill مقدماتی

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Carrier

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

PDMS جامع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Abaqus مقدماتی

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Abaqus پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Inventor مقدماتی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Inventor پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

وال پست

مدت: 600 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ نقشه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون کارشناس رسمی دادگستری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

روش ها و فناوری نوین ساختمان سازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

SAZE 90

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فونداسیون و دال های بتنی با SAFE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره راه اندازی کسب و کار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیویل کالج ( پنج پودمان شغلی عمران )

مدت: 860 ساعت

تعداد جلسات: 430

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان محاسب حرفه ای سازه-

مدت: 290 ساعت

تعداد جلسات: 145

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان مجری حرفه ای ساختمان

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان ساخت و نصب استراکچرهای فولادی

مدت: 130 ساعت

تعداد جلسات: 65

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان کارشناس دفترفنی و کنترلر پروژه

مدت: 240 ساعت

تعداد جلسات: 120

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان منتورینگ و کوچینگ (راه اندازی شرکت)

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان بازرسی جوش ( ویژه عمران )

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی آزمون نظارت و اجرای عمران

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی آزمون محاسبات عمران

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سازه های بتنی با Etabs

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سازه و اتصالات فولادی با Etabs

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی حرفه ای سوله و اتصالات آن با SAP

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی دستی اتصالات رایج پیچی و جوشی

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کش حرفه ای سازه ( Structural Drafter )

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

اتوکد دو بعدی ( ساختمانی و صنعتی )

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنیک ها و ترفندهای اتوکد ( Autocad PPT )

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه نقشه های شاپ با Tekla Structures

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه برداری و کار با دوربین های توتال استیشن

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مترور حرفه ای (متره، برآورد، صورت وضعیت)

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل و مدیریت پروژه ها به کمک Excel , Msp

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با تاسیسات مکانیکی رایج ساختمانی

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار آشنایی با نرم افزارهای ترند طراحی سازه

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار کوچینگ و منتورینگ در صنعت ساختمان

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار بازار کار پیمانکاری و اجرای ساختمان

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار مهارت های کسب درآمد در عمران

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ نقشه برداری و کار با دوربین های توتال

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ ساخت و نصب استراکچرهای فولادی

مدت: 420 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

درخواست مشاوره شغلی و تحصیلی عمران

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع Photoshop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع Illustrator

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان تخصصی موشن گرافیک (سه بعدی)

مدت: 6900 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش حرفه ای مشاوران املاک

مدت: 1440 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی ژورنال

مدت: 1200 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پادشاه محتوا

مدت: 1200 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ پرتره،ودینگ

مدت: 360 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تور کویر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ فرش

مدت: 240 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ عکاسی

مدت: 2880 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون هنر دیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

امیرکبیرکارت هنردیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نصب نرم افزار هنر دیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدید هنر دیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ست اداری و هویت بصری

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آناتومی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کاراکتر مدلینگ

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دفترچه گرافیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

موشن گرافیک سه بعدی

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی فیلم سازی و کارگردانی در موشن گرافیک

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

تایپو گرافی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی لوگو

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان گرافیک

مدت: 230 ساعت

تعداد جلسات: 76

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان عکاسی حرفه ای

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان تخصصی موشن گرافیک (دوبعدی)

مدت: 225 ساعت

تعداد جلسات: 75

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان صداپیشگی

مدت: 76 ساعت

تعداد جلسات: 38

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان صدابرداری حرفه ای

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی گرافیک وب سایتUX و UI

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

انیمیشن کالج1(مدلسازی)

مدت: 210 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

Photoshop1

مدت: 41 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

illustrator1

مدت: 41 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

After Effects1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

1 Zbrush

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Premiere

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Maya_modeling1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

فتومونتاژ

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی صنعتی،تبلیغاتی (ترم دوم)

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی صنعتی،تبلیغاتی (ترم اول)

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی پرتره،ودینگ،مد (ترم دوم)

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی پرتره،ودینگ،مد (ترم اول)

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مقدماتی (آماتور)

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

صفحه آرایی با InDesign

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

موبایل گرافی (عمومی)

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

Cinema4D

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

maya_modeling(تکمیلی)

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

After Effects2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

COREL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

After effect خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Photoshop خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گویندگی رسانه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

انصراف گرافیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و فنون مذاکره(ویژه مدیران،کارمندان و مهندسین)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

بازی سازی

مدت: 195 ساعت

تعداد جلسات: 45

جزئیات دوره و ثبت نام

Maya_modeling2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

انیمیشن کالج4 (جلوه های ویژه)

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

انیمیشن کالج2 (نورپردازی و پرداخت)

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

انیمیشن کالج3 (اسکلت گذاری و پویا نمایی)

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

illustrator2

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی گرافیک و ایده پردازی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Photoshop2

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

صدابرداری3 (میکس و مستر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

صدابرداری2 (نرم افزارهای صدابرداری)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

صدابرداری1(مبانی نظری)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

صداپیشگی5 (اصول مذاکره حرفه ای)

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

صداپیشگی4(سخنرانی حرف ای)

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

صداپیشگی3 (دوبله و نمایش رادیویی)

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

صداپیشگی2 (گویندگی و سخنوری)

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

Illustrator خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ارتقای مهارتهای فردی واجتماعی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

صداپیشگی1 (فن بیان و روابط عمومی)

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارت تغذیه برق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس بازدید برق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالج اتوماسیون صنعتی

مدت: 500 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان اتوماسیون صنعتی - طلایی

مدت: 207 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان اتوماسیون صنعتی - نقره ای

مدت: 162 ساعت

تعداد جلسات: 54

جزئیات دوره و ثبت نام

برق صنعتی

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان مهندس طراح الکترونیک

مدت: 129 ساعت

تعداد جلسات: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصد الکترونیک

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ARDUINO

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Altium Designer

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

هیدرولیک پایه

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده مانیتورینگ حرفه ای

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده برنامه نویسی حرفه ای

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده DCS

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده MODBUS

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده پک کامل شبکه صنعتی

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده شبکه PROFIBUS

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده شبکه صنعتی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده EPLAN

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده DRIVE

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده WINCC

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده SERVO

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده PLC پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده PLC مقدماتی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده LOGO

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده پنوماتیک و الکتروپنوماتیک

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده PID CONTROLLER

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان کنترلرهای صنعتی

مدت: 55 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره DCS

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع اتوماسیون تکمیلی

مدت: 198 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره DELTA

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان برنامه نویسی حرفه ای PLC

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان IOT

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع شبکه های صنعتی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده HMI+TIA

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

EPLAN

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مدارک داخلی قدیمی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منتورینگ صنایع

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان دانشکده مدیریت پروژه

مدت: 280 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون صنایع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نصب نرم افزار صنایع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار عادی - حضوری

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار عادی - انلاین

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار - vip

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان کارشناس حرفه ای مدیریت پروژه

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسات: 64

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان کارشناس تضمین کیفیت

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناس برنامه ریزی تولید

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش تجاری با power BI

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع HSE ماهر

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Excel مهندسی

مدت: 34 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه داشبوردهای مدیریتی در Excel

مدت: 14 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناس کنترل پروژه با MSP

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناس کنترل پروژه با Primavera P6

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندارد بین المللی مدیریت پروژهPMBOK

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

prince2

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مدیریت ادعا Claim

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE ماهر_سطح1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE ماهر_سطح2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE ماهر_سطح3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه طرح با توجیه اقتصادی باCOMFAR

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ACCESS مهندسی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

شبیه سازی واحدهای صنعتی با Arena

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل آماری با SPSS

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ریسک

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و فنون مذاکره و شخصیت شناسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه عملی سیستم سازی کسب و کار

مدت: 9 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ارشد کسب و کار(MBA)-آنلاین

مدت: 280 ساعت

تعداد جلسات: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ارشد کسب و کار(MBA)- حضوری

مدت: 280 ساعت

تعداد جلسات: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیر عامل حرفه ای

مدت: 110 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیر بازاریابی و فروش

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع حسابداری

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار مالیاتی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابداری صنعتی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

صادرات؛ واردات و ترخیص کالا

مدت: 51 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای مالی(بورس 1)

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی تلفنی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شناخت تیپ های شخصیتی در کسب و کار

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گارگاه عملی اصول قرارداد نویسی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ژنرال فروش

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه قانون کار

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Discourse 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Module1

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Module2

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Module3

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

Module4

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

Module5

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

Module6

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

Module7

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module8

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module9

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module10

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module11

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

Module12

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS TTC

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Work Shop

مدت: 9 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

Studio d A1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

Studio d A2

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

Studio d B1

مدت: 52.5 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

+ Aspekte neu B1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

Aspekte neu B2

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

Aspekte neu C1

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

Lehrerfortbildung (تربیت مدرس زبان آلمانی)

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه آلمانی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گرامر آلمانی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC عربی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

العربیه بین یدک 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار زبان

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Edito.A1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون کامپیوتر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی PHP

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع SEO

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع برنامه نویسی هوش مصنوعی

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 47

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع برنامه نویسی سیستم های اطلاعاتی

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع شبکه های کامپیوتری Microsoft

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع برنامه نویسی Android

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان شغلی پشتیبان تخصصی کامپیوتر

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کسب و کار اینترنتی (دیجیتال مارکتینگ)

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش کامپیوتر ویژه نوجوانان

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی نوجوانان

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی ++C با QT

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی به زبان Python

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی به زبان Python_ Pro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Machin learning سطح1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Machin learning سطح2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی به زبان C++_ Pro

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی #C

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی C#_ Pro

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Microsoft سطح1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Microsoft سطح2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی پایگاه داده با SQL Server

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

++C خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

باندل انیمیشن سازی + مدلینگ کالج

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان مدلینگ کالج

مدت: 110 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان انیمیشن سازی در معماری

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی زیبراش معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی آرشیکد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

امیرکبیرکارت معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نصب نرم افزار معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزاد معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدارک معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالج معماری

مدت: 545 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور ارشد معماری

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع آنریل انجین 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول تئوری و استاندارد های معماری

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی پایه

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس و راندو

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان دکوراسیون داخلی

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی نمای ساختمان و طراحی منظر

مدت: 95 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه کشی معماری

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

آرشیتکت حرفه ای

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان حرفه ای مدلینگ کالج

مدت: 240 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ENscape

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

3D Max

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Sketchup

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Corona

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Photoshop+Post Pro

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

فنگ شویی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول قراردادنویسی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی دکوراسیون

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی طراحی نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اجرای نما ساختمان

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit تخصصی نما

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit تخصصی دکوراسیون داخلی و فاز2

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit Structure سازه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Marvelous

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

مدلینگ کالج 1

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

مدلینگ کالج 2

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

مدلینگ کالج 3

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدیددکور(پارامتریک)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدیددکور(کناف و مصالح)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدیددکور(آشپزخانه)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پرتفولیو نهایی پودمان دکور

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

قراردادنویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

پرتفولیو نهایی نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدید3 نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدید4 نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدید2 نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدید1 نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پرتفولیو نهایی پایه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی 3D Max

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فاز 2 اتوکد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

کسب درامد ارزی از پروژه ها

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

Vray پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی آزمون نظام مهندسی ( طراحی معماری )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی آزمون نظام مهندسی ( اجرا معماری )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی آزمون نظام مهندسی ( نظارت معماری )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس و راندو ( کنکور ارشد معماری )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس و راندو ( کنکور ارشد شهرسازی )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان مهارت های سازه ای ویژه مهندسین معمار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

ضوابط ومقررات شهرسازی خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی محوطه و پرزانته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دکوراسیون داخلی پاییز1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ضوابط دکوراسیون داخلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Autocad دکور

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ راندو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Autocad خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Autocad دکور

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس پودمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

Autocad+Revit

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

3Ds Max+Vray

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhino ( ویژه معماری )

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

صفر تا صد مهندسی شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 55

جزئیات دوره و ثبت نام

ضوابط و مقررات شهرداری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی نمای ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

Corona

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع ایده تا اجرا در معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 100

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit مقدماتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

proteus

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

قطعه شناسی3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

قطعه شناسی2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکB3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکB2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکB1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکA6

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A5

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A4

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکA1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

کودک خلاق3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کودک خلاق2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

کودک خلاق1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

رباتیک مکانیک A

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

قطعه شناسی1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان رباتیک

مدت: 604 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رباتیک ترم دوم(الکترونیک)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

رباتیک ترم اول(مکانیک)B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم کیشات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم نقشه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی متلب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مجازی لایسنس مجدد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مجازی WINCC پیشرفته (C & VBS)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مجازی برنامه نویسی حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی wincc

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم تئوری اسکلت فولادی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم tekla pro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فول پک اجرا و دفتر فنی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اکسل مهندسی عمران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی بیسیک سازه فولادی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه با Excel , Msp ویژه عمران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی TEKLA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع مهندسی صنایع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع برنامه ریزی تولید

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی comfar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Premiere

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

photoshop1

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی اسکچاپ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه امیرکبیر