دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

اپراتور برش لیزرcnc

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

sscnc

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکچینگ در طراحی صنعتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالج طراحی وساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Siemens NX1 (مدلینگ+ماشینینگ)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیک ساختمان(موتور خانه آب سرد وگرم)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شبیه سازی ریخته گری با پروکست

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرسه سالیدورکس

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراح حرفه ای قالب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ماشین کار ماهر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بوت کمپ تراش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بوت کمپ قالب

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بوت کمپ فرز

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جوشکاری برق6013

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرسه ساخت و تولید

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالج طراحی و ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک کالج

مدت: 610 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

راینو پروداکت

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جوشکاری co2

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پاورمیل پیشرفته

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان پایپینگ

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان CNC

مدت: 250 ساعت

تعداد جلسات: 63

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی وتحلیل مهندسی

مدت: 310 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان قالبسازی

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 44

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان بازرسی جوش

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی بدنه خودرو

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان CNC چوب و سنگ

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Catia سطح 1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

catia سطح 2

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

جوشکاری آرگون

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

catia سطح 3

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و تلرانس GD&T

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

کلید فولاد

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Solidworks مقدماتی

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

SolidWorks پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اپراتوری CNC

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Mastercam

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Powermill مقدماتی

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Carrier

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

PDMS جامع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Abaqus مقدماتی

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Abaqus پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Inventor مقدماتی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Inventor پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

قرارداد نویسی در اتوماسیون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برق ساختمان

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون مجدد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارت تغذیه برق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس بازدید برق

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کالج اتوماسیون صنعتی

مدت: 500 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان اتوماسیون صنعتی - طلایی

مدت: 207 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان اتوماسیون صنعتی - نقره ای

مدت: 162 ساعت

تعداد جلسات: 54

جزئیات دوره و ثبت نام

برق صنعتی

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان مهندس طراح الکترونیک

مدت: 129 ساعت

تعداد جلسات: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

صفرتاصد الکترونیک

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ARDUINO

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Altium Designer

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

هیدرولیک پایه

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده مانیتورینگ حرفه ای

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده برنامه نویسی حرفه ای

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده DCS

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده MODBUS

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده پک کامل شبکه صنعتی

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده شبکه PROFIBUS

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده شبکه صنعتی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده EPLAN

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده DRIVE

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده WINCC

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده SERVO

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده PLC پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده PLC مقدماتی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده LOGO

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده پنوماتیک و الکتروپنوماتیک

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده PID CONTROLLER

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان کنترلرهای صنعتی

مدت: 55 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره DCS

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع اتوماسیون تکمیلی

مدت: 198 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره DELTA

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان برنامه نویسی حرفه ای PLC

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان IOT

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع شبکه های صنعتی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده HMI+TIA

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

EPLAN

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Module1

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Module2

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

Module3

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

Module4

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

Module5

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

Module6

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module7

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module8

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module9

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module10

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

Module11

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

Module12

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Work Shop

مدت: 9 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten Wir A1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten Wir A2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten Wir B1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

+ Aspekte neu B1

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

Aspekte neu B2

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

Aspekte neu C1

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

Lehrerfortbildung (تربیت مدرس زبان آلمانی)

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه آلمانی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گرامر آلمانی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Istanbul A1.1

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Istanbul A1.2

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Istanbul A2.1

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Istanbul A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Istanbul B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Istanbul B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC عربی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

العربیه بین یدک 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار زبان

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Edito.A1

مدت: 75 ساعت

تعداد جلسات: 64

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی دیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی پوستر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ایلاستریتور

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان تخصصی موشن گرافیک

مدت: 6900 ساعت

تعداد جلسات: 38

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ عکاسی

مدت: 2880 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون هنر دیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نصب نرم افزار هنر دیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ست اداری و هویت بصری

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و مبانی فیلم سازی و کارگردانی در موشن گرافیک

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

تایپو گرافی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی لوگو

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان گرافیک

مدت: 230 ساعت

تعداد جلسات: 76

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان عکاسی حرفه ای

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان تخصصی موشن گرافیک (دوبعدی)

مدت: 225 ساعت

تعداد جلسات: 75

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان صداپیشگی

مدت: 76 ساعت

تعداد جلسات: 38

جزئیات دوره و ثبت نام

انیمیشن کالج

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

افترافکت

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

1 Zbrush

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Premiere

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مایا

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

فتومونتاژ

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی صنعتی،تبلیغاتی

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی مقدماتی

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

عکاسی پرتره،ودینگ،مد

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

صفحه آرایی با InDesign

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Cinema4D

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

After Effects2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

انصراف گرافیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازی سازی

مدت: 195 ساعت

تعداد جلسات: 45

جزئیات دوره و ثبت نام

Maya2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی گرافیک و ایده پردازی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش حرفه ای دوبلاژ فیلم و انیمیشن

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

گویندگی، مجری گری و سخنرانی تاثیر گذار

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

فن بیان و روابط عمومی

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

HELP DESK

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سایت نوجوانان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ نوجوانان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تایپ سریع

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون کامپیوتر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی PHP

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

مدت: 125 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع SEO

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع برنامه نویسی هوش مصنوعی

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 47

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع برنامه نویسی سیستم های اطلاعاتی

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع شبکه های کامپیوتری Microsoft

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع Network Man

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع برنامه نویسی Android

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان شغلی پشتیبان تخصصی کامپیوتر

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کسب و کار اینترنتی (دیجیتال مارکتینگ)

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش کامپیوتر ویژه نوجوانان

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی نوجوانان سطح 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی نوجوانان سطح 2

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی ++C با QT

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی به زبان Python

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Machin learning سطح1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Machin learning سطح2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی به زبان C++_ Pro

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی #C

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی C#_ Pro

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Microsoft سطح1

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Microsoft سطح2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی پایگاه داده با SQL Server

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

++C خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد P3.express

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ایاب و ذهاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدل سازی فرآیندهای سازمانی با Visual Paradigm

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدارک داخلی قدیمی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منتورینگ صنایع

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان دانشکده مدیریت پروژه

مدت: 310 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون صنایع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نصب نرم افزار صنایع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار عادی - حضوری

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار - vip

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان کارشناس حرفه ای مدیریت پروژه

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسات: 64

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان کارشناس تضمین کیفیت

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناس برنامه ریزی تولید

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش تجاری با power BI

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع HSE ماهر

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

Excel مهندسی

مدت: 34 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه داشبوردهای مدیریتی در Excel

مدت: 14 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناس کنترل پروژه با MSP

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کارشناس کنترل پروژه با Primavera P6

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

استاندارد بین المللی مدیریت پروژهPMBOK

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

prince2

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با مدیریت ادعا Claim

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه های EPC

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE ماهر_سطح1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE ماهر_سطح2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE ماهر_سطح3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه طرح با توجیه اقتصادی باCOMFAR

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ACCESS مهندسی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

شبیه سازی واحدهای صنعتی با Arena

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل آماری با SPSS

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ریسک

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینارهای گپ

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون مالی بازرگانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مذاکره

مدت: 240 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه محاسبات حقوق و دستمزد

مدت: 180 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

رویارویی با پاسخ های منفی در مذاکره

مدت: 360 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و فنون مذاکره و شخصیت شناسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه عملی سیستم سازی کسب و کار

مدت: 9 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ارشد کسب و کار(MBA)-آنلاین

مدت: 280 ساعت

تعداد جلسات: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت ارشد کسب و کار(MBA)- حضوری

مدت: 280 ساعت

تعداد جلسات: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیر عامل حرفه ای

مدت: 110 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیر بازاریابی و فروش

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان جامع حسابداری

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار مالیاتی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابداری صنعتی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

صادرات؛ واردات و ترخیص کالا

مدت: 51 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای مالی(بورس 1)

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی تلفنی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شناخت تیپ های شخصیتی در کسب و کار

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

گارگاه عملی اصول قرارداد نویسی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ژنرال فروش

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه قانون کار

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بورس سطح 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جزوه سیف

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جزوه ایتبس بتنی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدارک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

HSE(دفترفنی)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه برداری صنعتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

وال پست

مدت: 600 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ نقشه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

SAZE 90

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فونداسیون و دال های بتنی با SAFE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

سیویل کالج ( پنج پودمان شغلی عمران )

مدت: 860 ساعت

تعداد جلسات: 148

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان محاسب حرفه ای سازه

مدت: 290 ساعت

تعداد جلسات: 38

جزئیات دوره و ثبت نام

مجری حرفه ای ساختمان

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان ساخت و نصب استراکچرهای فولادی

مدت: 130 ساعت

تعداد جلسات: 65

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان مدیر دفترفنی و کنترلر پروژه

مدت: 240 ساعت

تعداد جلسات: 120

جزئیات دوره و ثبت نام

آمادگی آزمون محاسبات عمران

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سازه های بتنی با Etabs

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی سازه و اتصالات فولادی با Etabs

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

AutoCAD

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

AutoCAD PPT

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

تهیه نقشه های شاپ با Tekla Structures

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه برداری و کار با دوربین های توتال استیشن

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مترور حرفه ای (متره، برآورد، صورت وضعیت)

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه با MSP

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پتینه کاری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

اجرای معماری و بازسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نصب نرم افزار معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آرشیتکت کالج

مدت: 545 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور ارشد معماری

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول تئوری و استاندارد های معماری

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی پایه

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس و راندو

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان دکوراسیون داخلی

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آرشیتکت حرفه ای

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3D Max

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Sketchup

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

فتوشاپ معماری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول قراردادنویسی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول طراحی دکوراسیون

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

پروژه و تمرین رویت (طراحی نما)

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

پروژه و تمرین رویت (طراحی دکوراسیون)

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

Vray

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3Ds Max+Vray

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhino ( ویژه معماری )

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پودمان طراحی نمای ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی رباتیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

proteus

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

قطعه شناسی3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

قطعه شناسی2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

الکترونیک1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکB3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکB2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکB1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکA6

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A5

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A4

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک A2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیکA1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

کودک خلاق3

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کودک خلاق2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

کودک خلاق1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

قطعه شناسی1

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه QAL

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گواهینامه فنی و حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

صافکاری PDR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شیشه دودی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی خودرو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

صافکاری سنتی و PDR

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم صوتی و دزدگیر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تشخیص رنگ خودرو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گیربکس اتوماتیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک ماشین های چینی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک هیوندا کیا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایموبلایزر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مالتی پلکس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CNG

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ریمپ خودرو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ECU

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

باطری سازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برق خودرو (تنظیم موتور)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک خودرو درجه1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مکانیک خودرو درجه 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم کیشات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم نقشه خوانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی متلب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Tia+HMI

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مجازی لایسنس مجدد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مجازی WINCC پیشرفته (C & VBS)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مجازی برنامه نویسی حرفه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی wincc

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم تئوری اسکلت فولادی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم tekla pro

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فول پک اجرا و دفتر فنی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اکسل مهندسی عمران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی بیسیک سازه فولادی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنترل پروژه با Excel , Msp ویژه عمران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی TEKLA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

ویدئو طراحی سایت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع مهندسی صنایع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع برنامه ریزی تولید

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی comfar

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج جامع گرافیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Aftereffect

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Premiere

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

photoshop

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فیلم ویدئویی اسکچاپ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه امیرکبیر